Witamy!

Witamy na stronie poświęconej I Międzynarodowej Konferencji pt. „Umiejętność czytania i pisania w środowisku edukacyjnym: teoria a praktyka”
Biała Podlaska, 22-23 października 2018

O konferencji

   

 

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
zapraszają na

pierwszą międzynarodową konferencję naukową pt.

Umiejętność czytania i pisania w środowisku edukacyjnym:
teoria i praktyka

która odbędzie się w dniach 22-23 października 2018 roku w Białej Podlaskiej

pod patronatem
Jego Magnificencji
prof. zw. dr. hab. Józefa Bergiera
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej  w Białej Podlaskiej

Tematyka konferencji

Zamiarem organizatorów konferencji jest stworzenie forum dyskusyjnego poświęconego szeroko rozumianej tematyce rozwijania umiejętności czytania i pisania w świetle nowych teorii oraz wyników badań empirycznych. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się także problemy związane z kształceniem tych umiejętności na różnych etapach edukacji, w środowiskach mono- i multilingwalnych, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języka drugiego/obcego. Naszym celem jest zapewnienie wymiany doświadczeń pracownikom naukowym i dydaktycznym, teoretykom i praktykom zainteresowanym zgłębianiem wiedzy dotyczącej procesu nauczania i rozwoju umiejętności czytania i pisania z perspektywy różnych dziedzin, takich jak: akwizycja języka rodzimego i drugiego, językoznawstwo, psycholingwistyka, psychologia, pedagogika, czy dydaktyka języków obcych.

 

Organizatorzy konferencji

Z ramienia Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej:
Zakład Neofilologii i Zakład Pedagogiki, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

Z ramienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:
Zakład Akwizycji i Dydaktyki języka Angielskiego, Instytut Filologii Angielskiej
Zakład Lingwistyki Stosowanej, Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej

Komitet Naukowy

Prof. Halina Chodkiewicz – Przewodnicząca
Prof. Jolanta Szpyra-Kozłowska
Prof. Marija Zhygalova
Prof. Adam Głaz
Prof. Henryk Kardela
Prof. Jarosław Krajka
Prof. Roman Lewicki
Prof. Przemysław Łozowski
Ks. Prof. Marian Nowak

Komitet Organizacyjny

Dr Izabela Dąbrowska – Przewodnicząca
Dr Yuliya Khladyniuk
Dr Małgorzata Krzemińska-Adamek
Dr Karolina Kotorowicz-Jasińska
Dr Krzysztof Kotuła
Mgr Anna Kiszczak
Mgr Marta Popławska
Mgr Anetta Roszkowska
Mgr Barbara Struk

 

Sesje plenarne

Z przyjemnością informujemy, iż następujący wykładowcy plenarni przyjęli nasze zaproszenie:

 • Prof. Catherine Wallace (University of London)
 • Prof. Emilia di Martino (Suor Orsola Benincasa University of Naples)
 • Dr Linda Saunders (St. Mary’s University, Twickenham London)
 • Prof. Elżbieta Awramiuk (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Prof. Grażyna Krasowicz-Kupis (Uniwersytet im. Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin)
 • Dr Marcin Smolik (Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa)

 

Udział w konferencji

Udział w konferencji może przyjąć następujące formy: wygłoszenie referatu przez autora lub prezentacja plakatu. Każdy z uczestników ma do dyspozycji 20 minut na prezentację, po której nastąpi krótka dyskusja. Językami roboczymi konferencji są: język angielski, język polski i język rosyjski. W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia prezentacji związanych z poniższymi tematami:

 • Nauczanie i przyswajanie umiejętności czytania i pisania w warunkach współczesnej edukacji monolingwalnej, bilingwalnej i multilingwalnej
 • Tradycyjne i nowe podejścia do kształcenia umiejętności czytania i pisania (np. podejście krytyczne, multimodalne, cyfrowe, internetowe, New Literacy, itd.)
 • Modele procesu czytania i pisania w języku pierwszym i drugim: implikacje dla nauczania
 • Lingwistyczne podstawy rozwijania umiejętności czytania i pisania (rola fonologii, gramatyki, słownictwa, dyskursu)
 • Współzależność sprawności czytania i pisania w procesie akwizycji i w praktyce edukacyjnej
 • Rola czytania w mediacji językowej (tłumaczenie, streszczanie, parafraza)
 • Nauka czytania – umiejętność czytania w nauczaniu początkowym, programy nauczania czytania na etapie wczesnoszkolnym
 • Czytanie i pisanie w nauczaniu młodzieży i dorosłych; znaczenie umiejętności czytania i pisania dla rozwoju akademickiego i zawodowego
 • Zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe (CLIL) – czytanie i pisanie w celu przyswajania wiedzy na wszystkich etapach edukacji
 • Wykorzystywanie tekstów literackich i kulturowych w kształceniu umiejętności czytania i pisania
 • Elementy czytania i pisania na lekcjach języka rodzimego i obcego: aktywność ucznia, trening strategiczny, ocenianie
 • Materiały drukowane i on-line wykorzystywane w nauce czytania – ich tworzenie i zastosowanie
 • Wartość edukacyjna czytania ekstensywnego i czytania dla przyjemności
 • Motywacja, zainteresowanie, zaangażowanie i postawy w doskonaleniu umiejętności czytania i pisania
 • Tożsamość językowa osób czytających i piszących w środowisku monolingwalnym, bilingwalnym i multilingwalnym
 • Specyficzne trudności w rozwijaniu umiejętności czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)

Abstrakty (do 250 słów) w formacie .doc, .docx lub .pdf prosimy przesyłać na adres literacyconference2018@gmail.com do dnia 15 września 2018 roku. Prosimy o następujące zapisanie plików: w przypadku jednego autora: abstrakt_nazwisko_imię oraz abstrakt_nazwisko1&nazwisko2 w przypadku większej liczby autorów. Nadesłane abstrakty zostaną zrecenzowane, a informacja o przyjęciu prezentacji na konferencję wysłana zostanie do dnia 25 września 2018.

Artykuły zostaną opublikowane w dwóch recenzowanych czasopismach, tj. Lublin Studies in Modern Languages and Literature i Rozprawy Społeczne (po 8 pkt. na liście czasopism punktowanych MNiSW) oraz w monografii wydanej w Wydawnictwie PSW.

 

Rejestracja i opłaty

Na konferencję można zarejestrować się przesyłając załączony formularz rejestracyjny na adres literacyconference2018@gmail.com

Rejestracja uczestników konferencji trwa do 25 września 2018

Koszt pełnego uczestnictwa w konferencji wynosi 400 PLN (100 euro), a w przypadku studentów studiów magisterskich i doktoranckich − 300 PLN (75 euro). Opłata, którą należy uiścić do dnia 30 września 2018, pokrywa koszty organizacji, materiały konferencyjne, pełny catering, tj. posiłki, uroczystą kolację oraz przerwy kawowe.

Opłaty należy dokonać przelewem na konto konferencji.
Numer konta: 11 1500 1331 1213 3004 3528 0000
Tytuł wpłaty: Literacyconference2018, imię i nazwisko

Opłaty konferencyjne nie podlegają zwrotowi. Nie ma możliwości uiszczania opłat w trakcie trwania konferencji.

Organizator wystawia faktury za udział w konferencji instytucjom, gdy opłata konferencyjna została dokonana z konta tej instytucji, oraz osobom prywatnym, w przypadku przelewów z kont osobistych właścicieli rachunków bankowych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat konferencji dostępnymi na stronie http://www.literacyconference.pswbp.pl/.

Miejsce i Zakwaterowanie

Miejsce konferencji

Budynek główny Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Adres: Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska.

 

Zakwaterowanie

Uczestnikom proponujemy następujące hotele. We wszystkich hotelach śniadanie jest wliczone w cenę pokoju.

Hotel Capitol***
Reymonta 3, 21-500 Biała Podlaska
Tel: +48 83 344 23 58
e-mail: hotel@hotelcapitol.com.pl 

Hotel Dukat **
Warszawska 129, 21-500 Biała Podlaska
Tel/fax:  +48 83 344 33 35,
e-mail: recepcja@hoteldukat.pl 

Dworek Jolanta ***
Czosnówka, ul. Bialska 66
21-500 Biała Podlaska
Tel. +48 83 344 36 81
e-mail: biuro@dworekjolanta.pl 

Hotel Osjann ***
Plac Wolności 15, 21-500 Biała Podlaska
Tel: +48 83 343 31 81
e-mail: rezerwacja@osjann.pl

Hotel Skala ***
Artyleryjska 1, 21-500 Biała Podlaska
Tel. +48 83 344 76 76
e-mail: hotel@skalabp.pl

22 października 2018r. o godz. 18:30 w Hotelu Skala
odbędzie się uroczysta kolacja dla uczestników konferencji.

Kontakt

Adres

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych
ul. Sidorska 102 p. 24
21-500 Biała Podlaska

tel. +48 83 344 99 11
email: literacyconference2018@gmail.com

Godziny
Poniedziałek—piątek: 7:30–15:30