Drugi komunikat konferencyjny

Szanowni Państwo,

Spełniając sugestie kolegów przedłużamy termin składania zgłoszeń na międzynarodową konferencję naukową organizowaną przez
Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II  w Białej Podlaskiej we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pt.

Umiejętność czytania i pisania w środowisku edukacyjnym: teoria i praktyka,

która odbędzie się w dniach 22-23 października 2018 w Białej Podlaskiej. Czytaj dalej Drugi komunikat konferencyjny