Drugi komunikat konferencyjny

Szanowni Państwo,

Spełniając sugestie kolegów przedłużamy termin składania zgłoszeń na międzynarodową konferencję naukową organizowaną przez
Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II  w Białej Podlaskiej we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pt.

Umiejętność czytania i pisania w środowisku edukacyjnym: teoria i praktyka,

która odbędzie się w dniach 22-23 października 2018 w Białej Podlaskiej.

Zamiarem organizatorów jest stworzenie forum dyskusyjnego poświęconego szeroko rozumianej tematyce rozwijania umiejętności czytania i pisania w świetle nowych teorii oraz wyników badań empirycznych. Poruszone zostaną zagadnienia związane z kształceniem tych umiejętności na różnych etapach edukacji, w środowiskach mono- i multilingwalnych, w szczególności w nauczaniu języka drugiego/obcego. Naszym celem jest zapewnienie wymiany doświadczeń pracownikom naukowym i dydaktycznym, teoretykom i praktykom z perspektywy m. in. takich dziedzin jak: akwizycja języka rodzimego i drugiego, językoznawstwo, psycholingwistyka, psychologia, pedagogika oraz dydaktyka języków obcych.

Z przyjemnością informujemy, iż zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli następujący wykładowcy plenarni:

Prof. Catherine Wallace (University of London)
Prof. Emilia di Martino (Suor Orsola Benincasa University of Naples)
Dr Linda Saunders (St. Mary’s University, Twickenham London)
Prof. Elżbieta Awramiuk (Uniwersytet w Białymstoku)
Prof. Maria Dakowska (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Grażyna Krasowicz-Kupis (Uniwersytet im. Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin)
Dr Marcin Smolik (Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa)

Języki konferencji to: język angielski (główny), język polski oraz język rosyjski

Kalendarz konferencji

 do 15 września 2018  zgłoszenie abstraktów prezentacji
– do 15 września 2018 – rejestracja uczestników konferencji
– do 25 września 2018 – zawiadomienie o przyjęciu prezentacji
– do 30 września 2018– wniesienie opłaty konferencyjnej

W załączniku przesyłamy pierwszy komunikat. Szczegółowe informacje o naszej konferencji w języku angielskim, polskim i rosyjskim są dostępne na stronie internetowej http://www.literacyconference.pswbp.pl

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji nt. konferencji wśród pracowników Państwa Uczelni oraz wszystkich osób zainteresowanych.

 

Komunikat II:  PL   |  EN   |  RU

 

Z wyrazami szacunku,
W imieniu organizatorów konferencji

Prof. nadzw. dr hab. Halina Chodkiewicz
Dr Izabela Dąbrowska

Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
Sidorska 102
21-500 Biała Podlaska
Tel. +48 84 344 99 11
e-mail: literacyconference2018@gmail.com